4

Miljö

Vi har ambitionen att ständigt driva utvecklingen mot en ren, säker och miljövänlig verksamhet. Mest angeläget därvidlag är energisparande transporter och rätt omhändertagande, dvs källsortering, av restmaterial. Eftersom plåtslagare under sitt arbete ofta befinner sig i utsatta lägen, vidareutbildar vi kontinuerligt alla våra medarbetare för att garantera deras säkerhet.

C-Plåt Stockholm AB samarbetar mest med Lindab och Plannja. Våra kunder kan beställa alla deras produkter genom oss.

Mer info under Plannjalänkarna:

http://www.lindab.com/se/pro/ladda-ner/certifikat/pages/default.aspx

http://www.plannja.se/globalassets/se/miljo-kvalitet-dokument/plannja-msc-iso-9001-14001-se-certifikat.pdf

http://www.plannja.se/globalassets/se/miljo-kvalitet-dokument/se-plannja-miljovarudeklaration-fargbelagd-plat-2005.pdf