garanti-och-forsakring

Garanti på utfört arbete

Vårt företag åtgärdar eventuella fel och brister om sådana skulle ha uppstått under en arbetsprocess utförd av C-Plåt Stockholm AB. Dessa måste omgående anmälas till oss, dvs senast efter en vecka efter avslutat arbete. Vanligtvis gäller 5 års garanti på utfört plåtslageriarbete. Garanti på använt material

Garantier på materialet kan variera beroende på tillverkaren och vilken typ av material det rör sig om. Vi utfärdar en skriftlig garanti för våra kunder.

http://www.lindab.com/se/pro/ladda-ner/garantier/pages/default.aspx

http://www.plannja.se/globalassets/se/garantier/se-plannja-garantier-plat-stal-2016-1-edit.pdf

Försäkring

C-Plåt Stockholm AB är försäkrat hos Folksam. Försäkringen gäller ansvar, avbrott samt allrisk upp till 10 000 000 kr för alla våra åtaganden.