Vällkomen till C-Plåt Stockholm AB

Allt inom plåtslageri och mycket mer

Vi är professionella, ansvariga och arbetar helt och fullt i din intresse!
Vi kommer att uppfylla dina förväntningar med största noggrannhet
och i bästa material av yrkeskunniga fackmän

Mer
Mer

Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal gällande takunderhåll

Ett skräddarsytt avtal kan innebära att vi går upp på fastighetens tak ett par gånger per år, exempelvis vår och höst.
En allmän genomgång av taket  innefattar kontroll av infästning och täthet vid fönster, galler o dyl, korrosionsangrepp och -skador, mekaniska skador och expansionsskador vid skorsten, takkupor, ståndplåtar etc.  På våren gäller det att åtgärda eventuella issprängningar som kan ha skett i rännor och stuprör och på hösten om att rensa rännor och stuprör från löv och smuts.  Dessa förtroendeuppdrag sköter vi med samma noggrannhet och sakkunskap som alla andra arbeten som vi utför åt våra kunder. Anlita C-Plåt Stockholm – ett tillförlitligt företag i plåtslagarbranschen!

Ta kontakt med C-Plåt Stockholm AB för råd- och uppdragsgivning. Små och stora arbeten ombesörjs med samma engagemang och kvalitet. Vi ser fram emot att kunna räkna er till våra nöjda och trogna kunder.

Trots det ofta utsatta läget på hög höjd arbetar vi alltid ytterst noggrant, väl medvetna om vikten av att leverera ett förstklassigt handarbete. Hållbarhet är A och O!  Ett tak måste hålla tätt i 30 grader under heta somrar såväl vid 30 graders kyla under stränga vintrar i många, många år. Därför är det säkrast att anlita fackmän med lång erfarenhet och som kan sin sak.